Οδοποιία

 Η οδοποιία είναι μια αρχαία σύνθετη ελληνική λέξη, που αποτελείται από το ουσιαστικό ‘’οδός’’ και το ρήμα ‘’ποιώ’’. Ουσιαστικά κατά τους αρχαίους χρόνους οδοποιία σήμαινε το να ‘’φτιάχνει κανείς δρόμους’’. Το νόημα της λέξης διατηρείται αυτούσιο μέχρι τις μέρες μας, αφού οδοποιία σήμερα σημαίνει το σύνολο των τεχνικών εργασιών που αφορούν την κατασκευή (χάραξη, διάνοιξη, ασφαλτόστρωση) και τη συντήρηση των δρόμων.


 Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην μελέτη, τον σχεδιασμό, τη χάραξη και την επιμέτρηση των δρόμων, είτε δημόσιων είτε ιδιωτικών, βασιζόμενο σε υπερσύγχρονο εξοπλισμό, στην χρήση υψηλής ποιότητας λογισμικού, στη χρήση δισδιάστατων αλλά και τρισδιάστατων μοντέλων, καθώς και στην δεκαετή εμπειρία μας στο αντικείμενο. Βασική επιδίωξή μας είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, προσφέροντας τις υπηρεσίες μας με ταχύτητα και υπευθυνότητα, στη μέγιστη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές.


 • καλέστε μας στα
 • T:2467022144, F:2467022147, M:6972692935
 • για πληροφορίες, προσοφορές
 • Μελέτες οδοποιίας
 • Μελέτες Ισόπεδων — Ανισόπεδων κόμβων
 • Μελέτες κυκλοφοριακών συνδέσεων και επιπτώσεων
 • καλέστε μας στα
 • T:2467022144, F:2467022147, M:6972692935
 • για πληροφορίες, προσοφορές
 • Εκπόνηση υψομετρικών μελετών Αστικής Οδοποιίας
 • Ανάλυση & επεξεργασία κυκλοφοριακών μετρήσεων
 • Αξιολόγηση έργων –οικονομική ανάλυση – πολυκριτηριακή ανάλυση
 • καλέστε μας στα
 • T:2467022144, F:2467022147, M:6972692935
 • για πληροφορίες, προσοφορές
 • Μελέτες σήμανσης και ασφάλισης (αστικών περιοχών, εθνικών οδών, επαρχιακών οδών)
 • Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας & στάθμευσης αστικών περιοχών
 • Μελέτες διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης
TOP