Τοπογραφία

Τοπογραφία στην αρχαιότητα σήμαινε την ‘’περιγραφή μιας χώρας και τον καθορισμό τον ορίων της’’. Με τη σημερινή της σημασία αναφέρεται στην απεικόνιση σε χάρτη, υπό κλίμακα ή και με ανάγλυφη μορφή, τμημάτων του εδάφους με φυσικές και τεχνητές λεπτομέρειες, όπως τα βουνά, τα ποτάμια, τους δρόμους και τα κτίσματα. Ουσιαστικά τοπογραφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη σύνταξη τοπογραφικών χαρτών. 


Ο αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός μελετά και εκτελεί τοπογραφικές, κτηματογραφικές, χαρτογραφικές, καθώς και άλλες εργασίες, οι οποίες αποσκοπούν στην ακριβή καταμέτρηση, τον καθορισμό και την αναπαράσταση του μεγέθους και της μορφής της επιφάνειας της γης. Το αποτέλεσμα των εργασιών αυτών είναι χρήσιμο για τη ρύθμιση υποθέσεων τόσο μεταξύ ιδιωτών, όσο και μεταξύ ιδιώτη και δημόσιου τομέα.

Το γραφείο μας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που αφορούν όλο το φάσμα της τοπογραφίας, στηριζόμενο στον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας, αλλά και στη δεκαετή εμπειρία μας. Βασική επιδίωξή μας είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, προσφέροντας τις υπηρεσίες μας με ταχύτητα και υπευθυνότητα, στη μέγιστη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές.


Τοπογραφικά διαγράμματα εντός και εκτός σχεδίου για:

 • καλέστε μας στα
 • T:2467022144, F:2467022147, M:6972692935
 • για πληροφορίες, προσοφορές
 • Συμβολαιογραφικές πράξεις (αγοραπωλησίες ακινήτων, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς, γονικές παροχές, δωρεές)
 • Οικοδομικές άδειες
 • Κτηματολόγιο (διόρθωση, συμπλήρωση, ενημέρωση)
 • Δασαρχείο (αποχαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων)
 • Οριοθετήσεις-χαράξεις

Τοπογραφικές Αποτυπώσεις:

 • καλέστε μας στα
 • T:2467022144, F:2467022147, M:6972692935
 • για πληροφορίες, προσοφορές
 • Ακινήτων
 • Μνημείων, διατηρητέων κτιρίων και αρχαιολογικών χώρων
 • Βιομηχανικές αποτυπώσεις
 • Εδάφους
 • Τεχνικών έργων
 • Δικτύων
 • Εσωτερικών Χώρων

Λοιπές υπηρεσίες όπως:

 • καλέστε μας στα
 • T:2467022144, F:2467022147, M:6972692935
 • για πληροφορίες, προσοφορές
 • Μελέτες φωτοερμηνείας – φωτογραμμετρίας
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών {G.I.S.}
 • Επιμετρήσεις, προμετρήσεις, εμβαδομετρήσεις, ογκομετρήσεις
 • Σχεδιαστική υποστήριξη: κατόψεις, όψεις, τομές, οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, διατομές
 • Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους
 • Ψηφιοποίηση χαρτών
 • Ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών
 • Οικοδομικές άδειες-άδειες λειτουργίας
TOP